لمینت Heritage

Print Friendly

لمینت های Heritage 8 mm و Heritage 12 mm
در این صفحه می توانید مدل های مختلف و آلبوم های لمینت سری Heritage را ملاحظه نمایید.

 

 لمینت های Heritage 8 mm

Nutmeg Hickory 988

 Mountain Cedar 986

 Heritage 8 mm  مدل Nutmeg Hickory 988
 Heritage 8 mm  مدل Mountain Cedar 986

 

 Sweet Magnolia 985

 Spiced Hickory 987

 Heritage 8 mm مدل  Sweet Magnolia 985
 Heritage 8 mm مدل Spiced Hickory 987

 

 آلبوم سری Heritage 8 mm


 

 لمینت های Heritage 12 mm

Bourbon Everwood 992

 Alaskin Pine 996

Heritage 12 mm مدل Bourbon Everwood 992 
Heritage 12 mm مدل Alaskin Pine 996 

 

Cappuccino Pine 990

Burnt Oak 994

 Heritage 12 mm مدل Cappuccino Pine 990
 Heritage 12 mm مدل Burnt Oak 994

 

 Golden Evergreen 989

 Crench Barrel Oak 995

 Heritage 12 mm مدل Golden Evergreen 989
 Heritage 12 mm مدل Crench Barrel Oak 995

 

 Smoked Hemlock 991

 Mystic Everwood 993

 لمینت Heritage 12 mm مدل Smoked Hemlock 991
 لمینت Heritage 12 mm مدل Mystic Everwood 993

 

 آلبوم سری Heritage 12 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل های PDF مربوط به آلبوم های بالتریو روی لینک های زیر کلیک نمایید.

Balterio-Brochure

 

Vitality-Original

 

https://www.ivcfloors.com/wp-content/uploads/2015/09/Balterio-Brochure.pdf

 

http://www.vitalitylaminate.com/dlfiles/original.pdf

Print Friendly