لمینت Traditions

Print Friendly

لمینت های Traditions 8mm و Traditions 12 mm
در این صفحه می توانید مدل های مختلف و آلبوم های لمینت سری Traditions را ملاحظه نمایید.

 لمینت های Traditions ۸ mm

 Antebellum Oak 963

 Almond Maple 977

 Traditions 8 mm مدل  Antebellum Oak 963
 Traditions 8mm مدل Almond Maple 977

 

 Rose Teak 975

 Honey Cherry 976

 Traditions 8 mm مدل Rose Teak 975
 Traditoins 8 mm مدل  Honey Cherry 976

 

 آلبوم سری Traditions ۸ mm


 

 لمینت های Traditions 12 mm

 Cherry Hickory 982

 Amazonian Acacia 979

 Traditions 12 mm مدل  Cherry Hickory 982
 Traditions 12 mm مدل Amazonian Acacia 979

 

 Grey English Chestnut 983

 Cracked Oak 008

 Traditions 12 mm  مدل Grey English Chestnut 983
 Traditions 12 mm مدل  Cracked Oak 008

 

 Kings Walnut 981

 Indonesian Rosewood 960

 Traditions 12 mm مدل Kings Walnut 981
 Traditions 12 mm مدل Indonesian Rosewood 960

 

 Queenan Chestnut 984

 Midnight Ebony 978

 لمینت Traditions 12 mm مدل Queenan Chestnut 984
 لمینت Traditions 12 mm مدل Midnight Ebony 978

 

 آلبوم سری Traditions 12 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل های PDF مربوط به آلبوم های بالتریو روی لینک های زیر کلیک نمایید.

Balterio-Brochure

 

Vitality-Original

 

https://www.ivcfloors.com/wp-content/uploads/2015/09/Balterio-Brochure.pdf

 

http://www.vitalitylaminate.com/dlfiles/original.pdf

Print Friendly