ترمووود اش تراس مجتمع زیگورات الهیه

Print Friendly

تراس واقع در مجتمع زیگورات الهیه، در این تراس از ترمووود  اش استفاده گردیده است.

ترمووود های کف این تراس به صورت کاذب نصب گردیده و جهت نظافت به راحتی قابل برداشت میباشد.

 


Print Friendly
گالری