مجتمع مسکونی سفیر

Print Friendly

مجتمع مسکونی سفیر واقع در دیباجی شمالی ، چوبها مورد استفاده در این پروژه عبارتند از:
ترمووود اش ، ترمووود نارون ، ترمووود کاج و چوب ایپه

در مجمتمع مسکونی سفیر از انواع مختلف چوب استفاده گردیده است . از تلفیق چوب و سنگ زیبایی منحصر به فردی پدیدار شده  است.

در این پروژه از انواع مختلف ترمووود از جمله ترمووود کاج ، ترمووود اش ، ترمووود نارون و چوب ایپه جهت نمای ساختمان استفاده گردیده است.


Print Friendly
گالری