پروژه آقای صالحی (شهرک غرب)

Print Friendly

این پروژه زیبا در شهرک غرب تهران میباشد که در آن از چوبهای ترمووود اش و ترمووود کاج استفاده شده است


Print Friendly
گالری