ویلای مسکونی شهرک غرب ترمووود کاج

Print Friendly

ترمووود کاج
ویلای مسکونی در شهرک غرب

در این پروژه از ترمووود های کاج جهت پوشش بخشی از حیاط استفاده گردید و جهت پوشش این ترمووود ها از روغن های طبیعی بونا استفاده گردیده است.


Print Friendly
گالری