ویدئوهای مونتاژ و دمونتاژ ترمووود

Print Friendly

آموزش نصب در این سیستم ، بسیار ساده می باشد، کافیست پس از نصب زیر سازی های مجهز به کلیپس، اولین تخته بر روی اولین کلیپس قرار گیرد بنابراین نصب سایر تخته ها بصورت منظم و کاملا تراز تضمین میگردد.
دغدغه مشتریان ترمووود امکان دسترسی به زیر تخته ها و دمونتاژ کردن آنها در مواقع ضروری (مانند نظافت‚ گرفتگی لوله ها‚ برداشتن اشیاء قیمتی و غیره )می باشد.
در طراحی جدید Clip JuAn ‚ Fixer ها بر روی ریل آلومینیومی نصب می گردد و با استفاده از یک سیستم هوشمند ،امکان جدا سازی تخته ها بدون صدمه زدن به آنها فراهم میگردد.


Print Friendly
گالری