چوب های ترمو

Print Friendly

چوبهای ترمو (ترمووود) اصلاح حرارتی شده وچوبی عاری از هرگونه مواد شیمیایی می باشد. زیبایی طبیعی و ثابت بودن ابعاد ترمووود آن را برای استفاده در فضاهای داخل و خارج از خانه ایده آل مینماید.

توضیحات  بیشتر در مورد  ترمووود  ، رنگهای  ترمووود  ، و تقسیم بندی  ترمووود  را از منو های ذیل انتخاب نمایید.


Print Friendly